Aanstellingsbeleid Stichting AktieFix

Voor de werven van vrijwilligers voor de AktieFix-weekenden hanteert Stichting AktieFix het volgende aanstellingsbeleid.a

Plaatsen van een vacature.

Voor de werving van vrijwilligers en stagiaires worden op verschillende plekken vacatures geplaatst. In de vacature wordt vermeld dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het tekenen van een gedragscode verplicht zijn. Wij willen hiermee laten zien dat wij het werken met minderjarigen en/of mensen met een (verstandelijke) beperking serieus nemen

De kennismaking

Met alle vrijwilligers die zich aangemeld hebben wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. Tijdens het gesprek worden de taken, beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken besproken. Er wordt duidelijk geïnformeerd wat de afspraken in de gedragscode zijn en dat de kandidaat een VOG moet aanvragen en deze dient te overhandigen.

De proefperiode

De vrijwilliger draait altijd een keer mee tijdens het AktieFix-weekend. De vrijwilliger loop mee met een staflid gedurende het weekend. Het betreffende staflid bespreekt de ervaringen die opgedaan zijn met de andere stafleden. Het hoofd van de Staf beslist samen met de stafleden of de vrijwilliger geschikt is om met de kinderen van AktieFix te gaan werken.

De evaluatie

Met de nieuwe vrijwilliger wordt besproken hoe de proefperiode is bevallen. Als de Stafleden het niet goed bevallen is en niet met hem/haar verder wil dan wordt dat ook besproken en er wordt uitgelegd wat de reden is. Er wordt duidelijk gemaakt dat je het gevoel hebt dat diegene niet geschikt is om te werken met minderjarigen. Als de ervaringen met de vrijwilliger positief zijn, worden de afspraken doorgenomen en wordt de vrijwilligersbijeenkomst/gedragscode voorgelegd en getekend. De vrijwilliger vraagt de VOG aan. De procedure voor het aanvragen van een VOG en de vrijwilligersovereenkomst/gedragscode wordt als welkomstpakket aangeboden aan de vrijwilligers.

Borging:

Jaarlijks(en indien nodig tussentijds) vind er een evaluatie met alle betrokkenen plaats waar de AktieFix-weekenden inhoudelijk en organisatorisch besproken worden. Daarnaast bespreken de Stafleden onderling de ervaringen met de vrijwilligers. Deze ervaringen en mogelijke verbeteringen worden teruggekoppeld aan de vrijwilligers. Hiervan wordt jaarlijks kort verslag gedaan aan het bestuur van AktieFix.